Doświadczenie i Profesjonalizm!


DETEKTYWISTYKA

Nasze biuro detektywistyczne działa na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr RD-35/2009, który prowadzony jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Właścicielem firmy jest Detektyw Kazimierz Metryka posiadający licencję Nr 0000012 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach oraz byłym pracownikiem Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Nasze usługi wykonywane są na najwyższym poziomie. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala trafnie ocenić każde powierzone nam zlecenie. Dysponujemy profesjonalnym zespołem pracowników, który przygotowany jest do realizacji każdej sprawy na terenie całej UE. W swoich działaniach wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne. Przygotowujemy materiał dowodowy w formie wykonanych zdjęć, nagrań video oraz pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności.

OFERTA

Poszukiwania:
– ustalanie okoliczności i przyczyn zaginięcia osób poszukiwanych
– ustalanie świadków zdarzenia ( wywiad)
– ustalanie kontaktów towarzyskich i zawodowych osób poszukiwanych
– ścisła współpraca z organami ścigania (Prokuratura, Policja)
– poszukiwanie mienia

Zdrady-rozwody:
– ustalanie miejsca pobytu
– ustalanie rozkładu dnia osób obserwowanych , pod kątem ujawnienia ich nieformalnych kontaktów towarzyskich
– profesjonalna dokumentacja z wykonanych czynności detektywistycznych (Foto, Video)
– przygotowanie pełnej dokumentacji mogącej stanowić dowód przed sądem w sprawach o rozwód
Na życzenie klienta potwierdzenie ww. dokumentów przed sądem w charakterze świadka.

Sprawdzanie osób:
– ustalanie składników majątkowych (sprawdzanie nieruchomości, ruchomości, form bieżącego utrzymania)
– sprawdzanie przeszłości osób
– sprawdzanie zachowań dziecka (alkohol, narkotyki i inne)
– sprawdzanie oszustów matrymonialnych
– ustalanie tożsamości osób
– ustalanie miejsc pracy
– ustalanie adresów

Inne:
Wykrywanie urządzeń podsłuchowych w mieszkaniach, biurach, samochodach itp., mających wpływ na ujawnienie informacji dotyczących spraw cywilnych, majątku, zdolności płatniczych, zbierania informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz wiadomości stanowiących tajemnicę handlową lub prywatną.